Blåbærtua

Dolstad barnehage sin mellom avdeling. 2-4 åringene har sin base her :)