Kløverenga

Dolstad Barnehage sin småbarnsavdeling. Vi har egen inngang til høyre. Her er det 0-2 åringene holder til :)